mørbradbøffer med rodfrugter Menu
howell military jacket trick løbehjul razor

rose dewitt bukater

buddinge apotek åbningstider mcgregor vs holloway Der skal ikke betales yderligere kontingent for at udnytte Book-a-Boat ud over Klubkontingent og Sejlcentergebyr.

hvor ligger glesborg række hånden op Book-a-Boat kan foregå om dagen, om aftenen, i weekender, i sommerferien eller på alle andre tidspunkter, hvor der er ledige både. Book-a-Boat bookes i Sejlcenterets bookingsystem, hvor man også kan se, hvornår de enkelte både er ledige.

film om fosterets udvikling

jutlander bank støvring

odd molly cardigan lynlås  

mary downton abbey toyota auris touring sports Alle med godkendt SKS1 og SKS2 prøve kan booke klubbens både i faste tidsblokke. Der fastsættes en øvre grænse for antallet af åbne bookinger, der kan foretages per bådfører.

Prioritet af booking

 • MatchRace Copenhagen har prioritet til M28 bådene i dagtimerne indtil kl. 17, hvor de skal ligge klar til Sejlcenterets undervisning. I særlige tilfælde kan MatchRace Copenhagen råde over bådene i weekender.
 • Sejlcenterudvalget har prioritet til at reservere bådene til undervisning på faste ugedage, weekendkurser samt ved kapsejladser og arrangementer, der af Sejlcenterudvalget anses som vigtige.
 • Sejlcenterudvalget kan løbende oprette nye undervisningshold og ændre eksisterende undervisningshold og dermed booke bådene i en fast periode resten af sæsonen.
 • Godkendte bådførere i Sejlcentret kan booke i alle andre ledige perioder til Book-a-Boat eller f.eks. sommerferieture (dog efter nærmere aftale med Sejlcentret.

Generelle regler for booking

rørhat blå ved berøring Følgende regler gælder for booking af klubbens både ved Book-a-Boat :

 • Bådfører har en selvrisiko på DKK 5.000, som kan blive opkrævet ved eventuelle skader eller mangler, som er selvforskyldte.
 • Påbegyndes sejlads ved vindstyrker over 14 m/s (Drogden fyr), betales det fulde beløb for skader på båd og/eller sejl.
 • Bådene må anvendes i Øresund, hvis ikke anden tilladelse gives af Sejlcenterudvalget.
 • Båden tjekkes for eventuelle fejl og mangler før sejlads. Hvis der er fejl eller mangler før/efter sejlads, rapporteres disse på fejlprotokollen på SKS’ hjemmeside.
 • Intet udstyr må forlade båden.
 • Båden afrigges i henhold til ordensreglementet opsat i båden og afrigningsinstruktionen. Dette gælder i alle havne.
 • Båden efterlades altid på dennes plads hvis båden er i Skovshoved Havn. Er dette ikke muligt, kontaktes SKS’ kontor eller et medlem af Sejlcenterudvalget straks efter sejlads.
 • Båden skal være klar til aflevering senest et kvarter før udløbet af sejltiden – således at eventuelle efterfølgende medlemmer kan påbegynde deres sejltid rettidigt.
 • Har motoren (Albin) været benyttet, skal tanken fyldes op efter sejlads.
 • Bådens eventuelle sponsor skal respekteres. Ingen mærker eller lign. må sættes over sponsormærker. Den korrekte sponsorspiler skal bruges på båden – alternativt en hvid ekstraspiler.
 • SKS kan til enhver tid annullere en booking med henblik på reparationer eller øvrige forhold.
 • SKS kan til enhver tid fratage medlemmer retten til booking af både, hvis ovenstående regler ikke overholdes.

tom taylor clothing Forsikringer :
Ved sejlads med klubbens instruktør på en fast undervisningsaften og ved arrangementer er klubben ansvarlig for sikkerheden, og klubbens forsikring dækker eventuelle skader på materiel.
Ved Book-a-Boat er det den bådfører, der har booket båden, som er ansvarlig. Selvrisiko er på DKK 5.000 for selvforskyldte skader. Påbegyndes sejlads ved vindstyrker over 14 m/s (Drogden Fyr), betales det fulde beløb for skader på båd og/eller sejl.

marcus gunnarsen 2016
vindblæsvej 11 løgstør SKS er ikke ansvarlig for eventuel personskade og klubben har ikke tegnet en kollektiv ulykkes-forsikring. SKS opfordrer derfor kraftigt til, at det enkelte medlem selv tegner en ulykkesforsikring, der dækker sejlads.

pris sfo københavn Go to topnaturhistorisk museum kbh